กิจกรรมที่นิสิตนิยมทำกันในช่วงปิดเทอม คือการออกค่ายอาสา เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิต ทำประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 73 คน อาจารย์และบุคลากร จำนวน 7 คน ศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 
Read more
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 นี้ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ กว่า 50 ชีวิต นำโดย อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์ และ คุณนพดล เมืองซื่อ เดินทางไกลเกือบ 
Read more
เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.30–12.00 น. ณ คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ ผู้ช่วยคณบดี 
Read more
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
Read more
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
Read more
ดาวโหลด ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Read more
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีรายละเอียดกำหนดการและสถานที่ดังนี้
Read more