ระเบียบการใช้ห้องหน่วยวิจัยกลาง สหเวชศาสตร์

ระเบียบการใช้ห้องหน่วยวิจัยกลางสหเวชศาสตร์
https://www.itd.ahs.up.ac.th/ahs2019/wp-content/uploads/2022/03/Rules.pdf

หมายเหตุ ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อใช้ระบบจองห้องหน่วยวิจัยกลางคณะสหเวชศาสตร์

Comments are closed.