ผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ให้การต้อนรับผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยนับหนึ่ง

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.30–12.00 น. ณ คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Dr.Gonzague Jourdain, Dr.Nicole Ngo-Giang-Huong, Dr.Geoffroy Liegeon, Mr.Nicolas Salvadori คุณประอรสุดา ศุกระกาญจนะ และ คุณพาพร มงคลวัจน์ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย “นับหนึ่ง” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาแนะนำ สำหรับผู้ติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ซิฟิลิส และไวรัสก่อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) เพื่อพบปะพูดคุยปรึกษาหารือ ในการแสวงหาความเป็นไปได้ และแนวทางการเปิดหน่วยบริการของโครงการ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ ตำบลแม่กา เป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าถึงบริการตรวจหาสภาวะการติดเชื้อโรคทั้ง 4 ชนิด ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้วิธีการตรวจที่ทันสมัยมีความน่าเชื่อถือสูง ใช้เวลาตรวจน้อยไม่ต้องรอผลนาน และผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจ ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ให้บริการกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ที่ประสงค์จะตรวจด้วยระบบนิรนาม ที่ปกปิดรายละเอียดส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ป้องกันการเปิดเผยตัวตน ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการอบอุ่นและมั่นใจ ในการปกป้องความลับและความเป็นส่วนตัว ของตนอย่างเคร่งครัด

การพูดคุยดังกล่าวได้บทสรุปว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก มีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างสูง คณะสหเวชศาสตร์ และ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย “นับหนึ่ง” จะร่วมมือกันต่อไป ในการผลักดันให้การเปิดหน่วยบริการของโครงการ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เป็นไปได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้ ต่อไป

ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี / ข่าว
นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล / ภาพ

Comments are closed.