ขอเชิญชวนอาจารย์หรือผู้ที่สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างวิจัย หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุนและประสบความสำเร็จ”

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญอาจารย์หรือผู้ที่สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างวิจัย หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน และประสบความสำเร็จ” ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ นายกสมาคมวิศวะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

สามารถลงทะเบียนที่  https://forms.office.com/r/jMyUCyfcT7

รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-5446-6666 ต่อ 3874

Comments are closed.