นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ คว้า 2 ทอง 1 เงิน ใน งานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 นี้ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ กว่า 50 ชีวิต นำโดย อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์ และ คุณนพดล เมืองซื่อ เดินทางไกลเกือบ 700 กิโลเมตร ไปเข้าร่วม “กันภัย มหิดล เกมส์” หรือ งานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง นิสิต-นักศึกษา ของ คณะเทคนิคการแพทย์ และ คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 14 สถาบัน ใน ประเทศไทย ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย การแข่งขัน 13 ชนิด/ประเภทกีฬา ได้แก่ E-Sport (ROV) เปตองทีมผสม เทเบิลเทนนิสคู่ผสม เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว แบตมินตันคู่ผสม แบตมินตันหญิงเดี่ยว แบตมินตันชายเดี่ยว วอลเลย์บอลหญิง วอลเลย์บอลชาย บาสเก็ตบอลหญิง บาสเก็ตบอลชาย และ ฟุตบอลชาย รวมทั้ง มีการประกวด ดาว-เดือน ในงานเลี้ยงต้อนรับ ที่จัดขึ้นตามแนวความคิด ของ งานวัดและงานสงกรานต์บ้านเรา มีการรดน้ำดำหัว ตามประเพณีไทย แด่อาจารย์อาวุโสของทุกสถาบันที่เข้าร่วมงานนี้ การแสดงเปิดงานสวยสดงดงามและอลังการเป็นอย่างยิ่ง ตามความเชื่อของคนไทย ในแนวความคิด เรื่อง นางสงกรานต์

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ของ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ได้มา 2 เหรียญทอง ของ ฟุตบอลชาย และ เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว กับอีก 1 เหรียญเงิน ของ แบตมินตันคู่ผสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหรียญทองฟุตบอลชาย ที่เป็นสุดยอดของกีฬายอดนิยม ของ ทั้งชาวไทย และ ชาวโลก ทางคณะสหเวชศาสตร์ กำลังดำเนินการถอดบทเรียนกิจกรรมนี้ เฟ้นหา ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัจจัยแห้งความล้มเหลว ปัญหาที่เกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ แนวทางในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย และ ประสบผลสำเร็จไม่น้อยกว่านี้ ในปีถัดไป ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี รับเป็นเจ้าภาพ ในปี พ.ศ. 2563 ต่อไป

ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี / ข่าว
นายนพดล เมืองซื่อ / ภาพ
เพจ เฟสบุค “เทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22” / ข่าวและภาพ

Comments are closed.