ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “รณรงค์การคัดแยกขยะ”

คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์

เรื่อง “รณรงค์การคัดแยกขยะ”

🗓  ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
โดยมีกำหนดการจัดโครงการดังนี้

   ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : www.ahs.up.ac.th หรือ โทร 0 5446 6666 ต่อ 3339

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่านการอบรม

 

Comments are closed.