คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

ในวันที่ 24 กันยายน 2563 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งประดิษฐานไว้ ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้นำวางพวงมาลา ตามด้วยผู้บริหาร บุคลากร และสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ เนื่องใน “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบังเกิดเป็นคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ

ภาพ/ข่าว : โกเมศ ลออพันธุ์สกุล
backlink -> https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=22374

Comments are closed.