สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรม First Step PT 63 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม First Step PT 63 ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. – 11.30 น. โดยผ่านระบบ google meet เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยมีผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ ตัวแทนรุ่นพี่นิสิตชั้นปีที่ 2-4 ถ่ายทอดผ่านรูปแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเกมส์ที่ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักกันและกัน แนะนำการใช้ชีวิต “การผจญภัยในโลก Freshy” ระเบียบการอยู่ร่วมกัน “เห็น สัมผัส รู้สึก ลิ้มลองวิชาชีพกายภาพบำบัด” และ “ปรับตัว เรียนรู้ อยู่เป็น” ในการเรียนสาขาวิชากายภาพบำบัด และก่อนจบการรายงานข่าวขอฝากคำคมเกี่ยวกับการเรียนโดย B.B. King “The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you” — สิ่งที่วิเศษสุดสำหรับการเรียนรู้ คือไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้

ภาพ/ข้อมูล/ข่าว : ผศ.กภ.ศิรินทิพย์ คำฟู

backlink -> https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=21684

Comments are closed.