คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ในวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 07.30-08.30 น. ณ ลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทางคณะฯ ได้จัดกิจกรรม “ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง” พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้ง มีการรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทุกคนต่างได้รับกุศลผลบุญโดยทั่วกัน ทำให้มีจิตผ่องใส มีใจพร้อมรับ กับงานในปีงบประมาณ พ.ศ.254 ที่ กำลังจะมาถึง สำหรับบุคลากร หรือพร้อมกับการเรียนที่หนักขึ้นใน ภาคการศึกษาถัดไป สำหรับนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

ภาพ : โกเมศ ลออพันธุ์สกุล
ข้อมูล/ข่าว :  ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี

Comments are closed.