คณะสหเวชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ลงพื้นที่ก่อสร้างอาคารหน่วยบริการวิชาชีพสาธิตสหเวชศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ร่วมลงพื้นที่สำรวจวางแผนตำแหน่งก่อสร้าง รวมไปถึงการเตรียมงานก่อสร้างอาคารหน่วยบริการวิชาชีพสาธิตสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Comments are closed.