สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2563”

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30-13.30 น. ที่ผ่านมา คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “การรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2563” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในกิจกรรมนี้ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริงในกระบวนการตรวจคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ทั้งการสัมภาษณ์คัดกรอง การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจความเข้มข้นของเลือดและหมู่เลือด รวมถึงกระบวนการเจาะเก็บโลหิตบริจาค และการดูแลผู้บริจาคหลังการบริจาคโลหิต โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากถึง 77 คน

ข้อมูล/ข่าว : อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์
ภาพ : นางสาวพิมพร วงค์ราษฎร์
backlink -> https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=22371

Comments are closed.