คณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและตรวจสุขภาพ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับ ทนพญ. คะนึงนิจ ถุงคำ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ณ ลานสนามเด็กเล่น ศูนย์การค้า Tops plaza สาขาพะเยา โดยมีกิจกรรม การรับบริจาคโลหิต การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี การตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย การตรวจหมู่โลหิต ความเข้มข้นโลหิตพร้อมทั้งให้คำปรึกษาผลการตรวจ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการให้ความรู้สุขภาพและกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล

ข้อมูล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข
ภาพ : ดร.ทนพญ.ศุภกัญญา ลาสม

Comments are closed.