กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ข้อมูลด้านวิชาการ รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเรียนของนิสิต สาขาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด รวมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในคณะสหเวชศาสตร์และมหาวิทยาลัย ในการส่งบุตรหลานมาเรียน ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องภูกามยาว 5 (PKY 5) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว : ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี
ภาพ : โกเมศ ลออพันธุ์สกุล

Comments are closed.