ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 มกราคม 💪💪💪
ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพ
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 …………… 🤩ฟรีตลอดทั้งงาน!!!!!!!🤩
🏠 ณ ตึกสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด ชั้น 1
เวลา 8.00-16.00 น.
กิจกรรมภายในงาน
– รักษา/ให้คำปรึกษาปัญหา office syndrome
– ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น ความยืดหยุ่นของร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ดัชนีมวลกาย และประเมินไขมันในร่างกาย
หมายเหตุ : ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ใน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
(พร้อมแนบไฟล์รูปภาพผลตรวจ ATK ดังตัวอย่างในคอมเมนต์)
ระบบลงทะเบียน :
Comments are closed.