สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2565”

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รวมถึงนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่งานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2565 ณ ลาน ATM อาคาร PKY หน้าศูนย์หนังสือจุฬาฯ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาดังกล่าวมีความเข้าใจและได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ของการรับบริจาคโลหิตในสถานการณ์จริง ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ทั้งการสัมภาษณ์คัดกรอง การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจความเข้มข้นของเลือดและหมู่เลือด รวมถึงกระบวนการเจาะเก็บโลหิตบริจาค และการดูแลผู้บริจาคหลังการบริจาคโลหิต อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและนิสิตดังกล่าวที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของผู้บริจาคโลหิตได้มีการบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เนื่องในวันมิดล ประจำปี 2565 ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้กับนิสิตเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูล/ข่าว : ผศ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์
ภาพ : คุณโกเมศ ลออพันธุ์สกุล / คุณพิมพร วงค์ราษฎร์

Comments are closed.