คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมประชุม “รายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence: UOE) ประจำปี 2565”

คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมประชุม “รายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence: UOE) ประจำปี 2565”

 

ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนาหมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าโครงการ Unit of Excellence (UOE) ทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ และ ผศ.ดร.กภ.อรุณีย์ พรหมศรี เข้าร่วมประชุม “รายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence: UOE) ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมดอยนาง ชั้น 2 โรงแรม Kantary Hills จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภกร พงค์บางโพธิ์ เป็นประธานเปิดงาน และนักวิจัยของคณะทั้งสองท่านได้เข้าร่วมการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานวิจัย และเทคนิคในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่ง อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ และ ผศ.ดร.กภ.อรุณีย์ พรหมศรี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย ที่ทางคณะสหเวชศาสาตร์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการทำงานด้วยความตั้งมั่น อุตสาหะ และสามารถเป็นแรงบันดาลใจแก่นักวิจัยท่านอื่นต่อไป

 

 

หมวดข่าว: วิจัย

ภาพ: อ.ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช

ข่าว: อ.ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช

Comments are closed.