ผศ.ดร.ทนพ.กรุง ผิวพรรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันเทนนิส กีฬาบุคลากรสกอ. ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”

Krung-Khunlaegames-2

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.กรุง ผิวพรรณ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทนนิสประเภท คู่ผสม40 โดยลงแข่งขันคู่กับอาจารย์พุทธชาด สัตยาศัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมรการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Krung-Khunlaegames

ข่าว/ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข

Comments are closed.