ประกาศรับข้อเสนอโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.hsri.or.th   หรือสแกน QR Code
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
proposal_form ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.docx
ประกาศข้อเสนอการวิจัย สวรส 2566.pdf
Comments are closed.