ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก Wallenberg-NTU Presidential Postdoctoral Fellowship

📣 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ที่สิงคโปร์ 1 ปี +สวีเดน 1 ปี
✍🏻 ค่าตอบแทน POSTDOC ประมาณ 1,950,000 บาท/ปี
✍🏻 ค่าสนับสนุนอื่นๆ ประมาณ SGD$100,000 /ปี

📌 คุณสมบัติ
✅ จบการศึกษาปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขา
✅ จบมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
✅ สนใจทำวิจัย ในสาขาวิจัยหนึ่งต่อไปนี้
– Artificial intelligence
– Machine learning
– Big data and data analytics
– Software and security
– Mobility and autonomy

📌รายละเอียดของทุน postdoc นี้ https://bit.ly/3GWmY3T
📌สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://bit.ly/3micJPL

โดยแนบ เอกสารดังต่อไปนี้
✅ จดหมายนำ ปะหน้า
✅ CV ที่ครอบคลุม (พร้อมรายการผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด)
✅ ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการหรือใบรับรองปริญญาเป็นภาษาอังกฤษ (ปริญญาเอก)
✅ ข้อเสนอการวิจัย (ไม่เกิน 2 หน้า)
✅ ข้อมูลการติดต่อของบุคคลอ้างอิง (หนึ่งต้องเป็นหัวหน้างานระดับปริญญาเอกของคุณ)
✅ ผลงานตีพิมพ์ 3 อันดับแรก (ในรูปแบบ PDF) และเอกสารประกอบอื่นๆ (สแกน)

👉 วันสุดท้ายในการสมัครโครงการ
คือ 10 มกราคม 2565

👉 กดติดตาม เพจ Ph.D. jobs แหล่งงานสำหรับผู้จบปริญญาเอก เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการ ทุนโพสด็อก ตำแหน่ง R&D ที่ปรึกษา ตลอดจนงานต่างๆที่ต้องการผู้ร่วมงานที่จบปริญญาเอก ตำแหน่งงานทั้งในและต่างประเทศ
https://www.facebook.com/researcher555

👉 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ntu.edu.sg/research/research-careers/presidential-postdoctoral-fellowship-(ppf)

Comments are closed.