Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี แสดงวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามของบุคลากร

January 14

ผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี แสดงวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามของบุคลากร ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

Venue

ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา
เมืองพะเยา, พะเยา 56000 Thailand
Phone:
054466666
Website:
www.up.ac.th

Organizer

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา