Loading Events

« All Events

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

December 24

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ทาง www.council.up.ac.th

Venue

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม.2 ต.แม่กา
เมือง, พะเยา 56000 Thailand
Phone:
054666666
Website:
www.up.ac.th

Organizer

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา