กิจกรรมที่นิสิตนิยมทำกันในช่วงปิดเทอม คือการออกค่ายอาสา เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิต ทำประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 73 คน อาจารย์และบุคลากร จำนวน 7 คน ศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 
Read more
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 นี้ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ กว่า 50 ชีวิต นำโดย อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์ และ คุณนพดล เมืองซื่อ เดินทางไกลเกือบ 
Read more