ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการวิชาชีพสาธิตสหเวชศาสตร์

ahs-up-site-icon

ดาวโหลด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการวิชาชีพสาธิตสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.