เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ahs-logo-post
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของพื้นที่อำเภอแม่ใจ” ประเภทประชาชน จำนวน 1 ตำแหน่ง
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 เมษายน 2564
– ต้องเป็นผู้ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
– ต้องเป็นคนในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงกับดำเนินงานของคณะฯ
– ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน
– ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
– สมัครได้ที่ : https://forms.gle/97beY8yavD8r2DM56
Comments are closed.