ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา 2565 จำนวน 6 ชุด

>>> ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา 2565 จำนวน 6 ชุด (255 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.