หลักสูตรของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรทันสมัย สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ชีวิตนิสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยากาศภายในคณะฯที่อบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่สอง สิ่งอำนวนความสะดวกที่ครบครัน พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ

รางวัลและความภูมิใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลที่ตอกย้ำความสำเร็จของคณะฯในการจัดการเรียนการสอนด้วยบุคลากรที่มีความพร้อมและสื่อการสอนที่ทันสมัย

ข่าวและกิจกรรม

คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสปีใหม่และตรุษจีน 2564
โครงการกายภาพบำบัดสัมผัสชุมชนเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 มกราคม 2564
คณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 10
คณะสหเวชศาสตร์ มอบรางวัลให้กับสองนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2563
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564)
เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะสหเวชศาสตร์
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
ประกาศบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ)
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562