คณะกรรมการสภาพนักงาน คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายจริเมศน์ ไพฑูรย์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น มหาวิทยาลัยพะเยา รับรางวัลเหรียญเงิน คณะสหเวชศาสตร์ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 เพิ่มเติม

หลักสูตรของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรทันสมัย สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ชีวิตนิสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยากาศภายในคณะฯที่อบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่สอง สิ่งอำนวนความสะดวกที่ครบครัน พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ

รางวัลและความภูมิใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลที่ตอกย้ำความสำเร็จของคณะฯในการจัดการเรียนการสอนด้วยบุคลากรที่มีความพร้อมและสื่อการสอนที่ทันสมัย

ข่าวและกิจกรรม

คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสปีใหม่และตรุษจีน 2564
โครงการกายภาพบำบัดสัมผัสชุมชนเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 มกราคม 2564
คณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 10
คณะสหเวชศาสตร์ มอบรางวัลให้กับสองนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2563
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แนวปฏิบัติคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่
แนวปฏิบัติคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องการจัดสอบออนไลน์ ในสถานการณ์โรค COVID-19 แพร่ระบาด
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด
ประกาศบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ)
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561