หลักสูตรของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรทันสมัย สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ชีวิตนิสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยากาศภายในคณะฯที่อบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่สอง สิ่งอำนวนความสะดวกที่ครบครัน พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ

รางวัลและความภูมิใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลที่ตอกย้ำความสำเร็จของคณะฯในการจัดการเรียนการสอนด้วยบุคลากรที่มีความพร้อมและสื่อการสอนที่ทันสมัย

ข่าวและกิจกรรม

ผศ.ดร.ทนพ.กรุง ผิวพรรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันเทนนิส กีฬาบุคลากรสกอ. ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”
โครงการสหเวชอาสาพัฒนาชุมชน ณ บ้านน้ำคะ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ คว้า 2 ทอง 1 เงิน ใน งานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตารางกิจกรรม