ภาพกิจกรรม

"มอบเสื้อกาวน์ ก้าวสู่วิชาชีพ" รุ่น 8 ปี 2559