ภาพกิจกรรม

โครงการเทคนิคการแพทย์ มพ. เพื่อชุมชนคนพะเยา ประจำปี 2559